Konferencja HR Open Forum zaskoczyła mnie swoją otwartością i formułą, według której w centrum postawiony jest uczestnik, a nie zaproszony ekspert. Tym spotkaniem zarządzili sami uczestnicy, a organizatorzy facylitowali naszą współpracę i rozmowy na tematy uznane za najbardziej palące. Każda z grup dyskusyjnych zapisała najważniejsze wnioski tworząc końcowy trafny i nieskomplikowany dokument, podsumowujący konferencję dla wszystkich uczestników. Do dziś do niego zaglądam. To było wartościowe, merytoryczne spotkanie, które pozostaje w pamięci.