Ważne rozmowy – momenty kluczowe dla zaangażowania

Webinar:​

Co to jest ważna rozmowa? Może się nią stać każda rozmowa, gdy dotykamy sprawy, która ma znaczenie dla nas i naszego odbiorcy. Ważna rozmowa nie oznacza trudnej rozmowy, ale może nią się stać, jeśli nie zwrócimy uwagi na to, jakim człowiekiem jesteśmy wchodząc w tę rozmowę oraz na to, jak w trakcie tej rozmowy patrzymy na odbiorcę, czyli drugiego człowieka. Bez tego świadomego spojrzenia na siebie i naszą intencję w trakcie ważnej rozmowy, nawet najlepsza wiadomość może wypaść rozczarowująco, a tym trudniej przekazać komunikat złożony, lub przykry.

W trakcie warsztatu poruszymy następujące kwestie:

  • jak się przygotować do ważnej rozmowy – rola nastawienia, intencji i przekonań
  • jakim człowiekiem muszę być w trakcie rozmowy, żeby przeprowadzić ja zgodnie z intencją?
  • jak chcę widzieć drugiego człowieka, z czym chcę, żeby on z tej rozmowy wyszedł?

Uczestnicy będą mieli okazję przerobić własne doświadczenia ważnych rozmów, przygotować się do ważnych rozmów, które są przed nimi, albo zastanowić się, jak mogą wprowadzić kulturę prowadzenia ważnych rozmów w organizacjach.

Monika_Jankowska

Monika Jankowska

Monika Jankowska ma za sobą 17 lat pracy na stanowiskach przywódczych w międzynarodowych organizacjach oraz 12 lat doświadczenia jako coach indywidualny i zespołowy. Certyfikowany coach CPCC, PCC, coach relacji i zespołów ORSC, praktyk transformującej obecności TPLC. Superwizor coachingu (AofEC). Współautorka dwóch książek: „Sięgnij po swoje marzenia- alchemia zmian dla kobiet” oraz „Purpose. Impact, Influance & Positive Transformation”.

Jej pasją jest wspieranie liderów w stawaniu się odważnymi i autentycznymi, a także w określaniu świadomego wpływu, jaki chcą mieć na współtworzone przez siebie organizacje.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.